Contact

Contact
Posted by on jul 3, 2014

Info & Contact

Jos Iske: jos@stichtingradicalhart.nl

Stichting Radical Hart
Stationsweg 24
3743 EN Baarn

RSIN fiscaal nummer
854943365

Bestuurders
Dhr. J. Kreeft, voorzitter
Dhr. J. Iske, secretaris
Dhr. R. Kat, penningmeester
Dhr. R. Kamphues, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Het bestuur kan en mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.

Bekijkt u hier het financieel verslag van 2016.

Introductie

Introductie
Posted by on jul 3, 2014

Rob Kamphues introduceert Groot Hart